Policajná brutalita, alebo...

Autor: Matej Kotian | 15.9.2012 o 17:17 | (upravené 25.9.2012 o 22:59) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  69x

...ako najjednoduchšie a najrýchlejšie vyriešiť problém. Veď som policajt. Čo sa mi môže stať? (Za iróniu v perexe sa ospravedlňujem).

Mentálne chorý bezdomovec Hall Milton navštívil obchod v Los Angeles, no po hádke s predavačom zavolal políciu, s ktorou sa tiež dostal do slovnej roztržky. Po tom, čo vytiahol nožík, policajné zložky ho vyslovene požiadali, aby zložil zbraň, inak naňho pustia psa. Hall napriek tomuto upozorneniu nekonal v súlade s výstrahami polície a žiadal, aby naňho pustili toho s******ho psa. Nato sa otočil chrbtom k polícii a urobil dva kroky "nikoliv směrem k policistum, ale stranou (zcela zjevně se je nesnažil napadnou" (citujem internetový spravodajský portál AC24) a šesť policajtov vystrieľalo do mentálne chorého bezdomovca vyše 30 guliek. Pripájam video aj reportáž, pod odkazom na link je preklad textu spolu s originálnym textom. (Ospravedlňujem sa za tri bodky v texte. Dotyčné miesta som nezachytil. Sú len tri, a v celkovom merítku nenarúšajú správu.) http://www.youtube.com/watch?v=4W-Wo7xaSv0&feature=player_embedded Moderátorka: Hnev a netrpezlivosť vyústili dnes večer do streľby policajných príslušníkov v Saginaw, Michigan. Naša televízia získala záznam streľby natočenú na kameru jedným z okoloidúcich. Prv než Vám ju, Vážení diváci prehráme, Vás musím varovať, že na videu je všetko detailne vidieť. My vám však ukážeme tento záznam, pretože odhaľuje spôsob jednania polície s tým, čo (ony - policajné zložky) nazývajú „kontroverzný prípad“ a prirodzeným javom v Saginaw. Policajné zložky vypálili do muža najmenej 30 guliek. Taktiež sme žiadali uviesť dôvody, prečo vyšetrovanie trvá tak dlho. Incident sa totiž stal 1. júla. Znovu Vás, vážení diváci, chcem varovať, že vo videu, ktoré zhliadnete, je všetko detailne vidieť. Tu Jason Carrollová. (Anger and impatience............tonight in Saginaw, Michigan, over fatal shooting made by police officers and the shooting was caught on the amateur video and we’re gonna play it for you, and I have to warn you its very graphic. But we show you this video, because it reveals how police handle with what has become a “controversial case” and nature issue in Saginaw, some residence are disturbed by man who was killed by at least 30 shots fired at him. We are also demanding to know why the investigation is taking so long. Incident happened back on July 1st, and again I have to warn you, the video you are going to see is very graphic. Here’s Jason Carroll.) Streľba končiaca smrťou Muž zastrelený políciou v Saginaw, Mich. (Fatal Confrontation Man shot dead by police in Saginaw, Mich.) Moderátor: toto amatérske video získané našou televíznou stanicou CNN a až doteraz neuverejnené, zachytáva konfrontáciu medzi 6 policajnými strážnikmi a Miltonom Hallom, 49-ročným mužom, ktorý je podľa slov jeho rodiny, vážne mentálne chorý. Hall, ktorého vidíte uprostred obrazovky, podľa vyjadrení polície, vybehol z obchodu…stál pár metrov od policajných dôstorníkov s nožom v ruke. (This amateur video purchased by CNNand not made public until now, captured the confrontation between 6 Saginaw police officer and Milton Hall, 49 year old man, who is, his family says, suffers from serious mental health issues. Hall, seen in the middle of your screen, police say he has just been running from ?convenience? storage…he was in the stand with the police holding some sort of knife.) Policajtka: Odhoďte ten nôž. (Put the knife down.) Hall: (potichu) Neodhodím ten sk****ný nôž! ( (inaudible) I ain’t putting S**T down!) Policajtka: Odhoďte ten nôž. (Put the knife down!) Moderátor: Ak pozorne počúvate, Hall je presviedčaný polícou) (If you listen carefully, Hall is heard continually to the police.) Hall:Volám sa Milton Hall. Zavolal som 911. Volám sa Milton Hall a som naštvaný! (My name is Milton Hall. I just called 911. My name is Milton Hall and I’m pissed off!) Moderátor: Hall vyzerá byť rozčúlený ale nebojí sa policajného psa. (Hall seems agitated but not intimidated by a police dog.) Hall: Tak ho pusťte! Pustite ho! Pustite toho poondeného psa. (Let him go. Let him go. Let that motherf****ing dog go.) Moderátor: Na páske svedok popísal čo vidí. Potom, ako Hall spravil pár krokov smerom od polície, všetko sa skončilo. Miestne médiá narátali 46 výstrelov. U nás v štúdiu CNN ich bolo na videu najmenej 30. Anthony Barber, svedok streľby. (Heard on the tape, a witnessed described what he sees. Then, as Hall appears to take a few steps, everything comes to an end. Local media port report, 46 shots we fired. CNN counted this sounds to at least 30 shots on the video. Anthony Barber, witnessed this shooting.) Anthony Barber: Z ničoho nič, paf paf paf paf paf, a padol. Viete. Pau pau pau pau pau pau a padol. Bol som akurát na ceste k svojej modrej dodávke…zaparkovalo som tam so svojou dodávkou. (All of sudden, paf paf paf paf paf, and he drop. You know. Pau pau pau pau pau pau and he drops. I was on my way in the blue van…I was parked there with my van.) Moderátor: Tabitha Perryová videla incident tiež. (Tabitha Perry saw it too.) Tabitha Perry: Počula som…počula som jedného z dôstoníkov vravieť niečo k tomu mužovi: “Zložte ten nôž inak vypustím psa.” (I heard...I heard one of the officers say something to the....: "Put the knife down of I'll let the dog go." Moderátor: A myslíte si, že strážnici boli oprávnení konať tak ako konali? (And do you believe that officers were justified to what they did?) Tabitha Perryová: Nie, nie, nemyslím si to. Pretože to čo spravili…dalo sa to spraviť aj inak, lepšie. Ich rozhodnutie nebolo vôbec správne. (No I don’t, I don’t. Because what they did there was a better way to do it. I think their judgment was off.) Moderátor: Perryová nie je sama. Hallova mama povedala, že polícia v Saginowe reagovala neprimerane. (Perry is not alone. Hall’s mother said Saginow police was overreacted.) Hallova mama: Strašne to bolí. Som šokovaná, že 6 ľudských bytostí stálo proti jednému a vypálilo do neho 46 guliek…ja…nedokážem to pochopiť. (Emotionally, I had a lot of pain. I’m stunned that 6 human beings stood to one human being and fired 46 shots…I…I just don’t understand that.) Moderátor: V deň steľby, 1. júla, náčelník Saginowsvkej polície obhajoval konanie svojich policajtov. (On the day of shooting, the July 1st, the Saginow police chief defended his officers actions.) Náčelník Saginowskej polície: Išlo o niekoho, kto z nášho pohľadu, mal dlhú históriu potýčiek. A nešlo len o zložky polície. (Is it someone that from our understanding, he’s a long history. Not only with police from other department but with county non-assaulted person.) Moderátor: Posledný mesiac členovia komunity vyšli na protest pre [neoprávnenú? – uvážte už vy sami čitatelia] streľbu a nespokojnosť spájajúcou sa s vyšetrovaním tohto prípadu. Ukázali sme video streľby zastupiteľov mestskej rady Normanovi Braddockovi. (Over the last month, members of the community have voice out raised about whole shooting not satisfied with the police investigation into chief response. We showed the video of shooting to city council Norman Braddock.) Norman Braddock: Chápem, prečo sú ľudia traumatizovaní, keď sa pozerajú na čosi takéto. A…eh, potrebujeme odpovede. (I can see why people are traumatized looking at something like that. And…eh, we need answers.) Moderátor: Braddock bol kritický k tomu čo nazýva “spomalenie” vyšetrovania strieľania. Mohlo by to byť tým, že vyšetrovatelia sa snažia uistiť, že si robia svoju prácu dôkladne a práve preto vyšetrovanie… (Braddock has been critical to what he calls “the slow pace” of the shooting investigation. Could it be that the investigators are just trying to make sure that they are doing thorough job and that’s why the investigation…) Norman Braddock: Som si istý, že to ma čo dočinenia s tým, ale zároveň by to malo byť ich najvyššou prioritou. (I’m sure that it has something to do with it but the same time it should be the top priority.) Moderátor (hovoriaci do kamery): Kedy ukončíte vyšetrovanie? Šéf vyšetrovania z Michiganskej štátnej polície s nami nebol ochotný hovoriť o prípade, miesto toho nás odkázal na Saginowského okresného prokuátora ktorý nám povedal: “Nepoviem vám, kedy bude prípad dokončený…záležitosť sa riadne prešetruje nezávislou policajnou agentúrou, Michiganskouštátnou políciou spolu s kanceláriou Michiganského štátneho zástupcu.”(Michael Thomas, orkesný procurator Saginaw. Hallova matka má pocit, že pozná odpoveď na otázku, či polícia použila primeranú silu. (When are you turning off the investigation? The Michigan state police leader of investigation would not discuss the case instead referring us to the Saginow county prosecutor who told us: I can’t tell you when the case is going to be completed…the matter is being thoroughly investigated by an independent police agency the Michigan State Police along with the Michigan Attorney General’s office.” (Michael Thomas, Saginaw County Prosecutor). Hall’s mother already feels she knows the answer to the question of whether the police used too much force) Hallova matka: Vyzeralo to ako popravčia čata oblčená do policajných uniforiem a bola j iný spôsob ako to riešiť a nemuseli ho zabiť (It appeared to be a firing squad dressed in police uniforms and there was another way they did not have to kill him.) Moderátorka: Myslím, že je to po prvýkrát, kedy ľudia vidia túto nahrávku. Kde sa vzal ten hnev a násilie? (This is, I think, for the first time the people are seeing this videotape. Where is this outrage coming from?) Moderátor: No, je to z 2 príčin. Prvá, keď sa incident odohral. V okolí Halla a polície sa nachádzalo mnoho ľudí, a keďže sa jedná o malú komunitu, správy sa rýchlo rozšírili, že bolo vystrelených viacero nábojov a že tento muž, zrejme neozbrojený, mal len nôž, takže pobúrenie prišlo z tohto dôvodu. Ďalší uhol pohľadu súvisí s dobou trvania vyšetrovania. Mnoho ľudí z komunity si myslí, že vyšetrovanie trvá príliš dlho. (Well, it’s two faults. First, when that incident took a place out here. There was so many people surrounding Hall and police, it’s a small community where the words spread very quickly that many shots were fired and this man seemed to be unarmed, with something but the knife so there was an outrage from that point of view. The other point of view just simply has to do with the length of time to complete the investigation. Many people of community feeling it’s taking too long.) Vynára sa tu množstvo zaujímavých otázok: Prečo sa dostala takáto škandalózna správa až po 2 mesiacoch do TV? Prečo o tom policajné oddelenie v Michigane mlčí a zdržiava vyšetrovanie? Ako je možné, že k čomusi takémuto vôbec došlo? Nemajú dotyční policajti ani štipku svedomia, že boli čohosi tak ohavného schopní? Toto nebola totiž prestrelka, ale hotová poprava akej zvykli čeliť vojenskí dezertéri a zajatci, či už za 2. svetovej vojny, alebo dokonca počas komunistického režimu (napr. v Číne, či v komunistickom Československu). Násilie, ktoré sa pácha dennodenne a Slovensko ako také samo nie je výnimkou, sa dostáva čoraz viac a viac medzi ľudí. Čo je spúšťacím faktorom, takéhoto konania ľudí? Strach? Neistota? Či skôr moc, ktorú dotyčný má nad ostatnými? Nech je už odpoveď akákoľvek, takéto činy sú odsúdeniahodné a nehumánne. Svet je presýtený násilím, aj keď sa to nezdá, keďže posledná svetová vojna sa odohrala pred vyše 70 rokmi. Aj v dnešnej dobe sme neustále obkolesení terorom (aj terorizmom, nie však v slovenských podmienkach - našťastie) a prepadnutiami, či už ide o Irak, Irán, Sýriu, Afganistan, USA. Dokonca i u nás, na domácom, európskom, kontinente. Nemusíme si ísť po dôkazy ani ďaleko. Stačí sa len rozpamätať na akciu protidrogového komanda, na Spiši spred niekoľkých týždňov, kedy napochodovali testosterónové gorily v kuklách na diskotéku, kde museli návštevníci niekoľko hodín stráviť na kolenách. Pri vstupe do budovy, kde sa odohrala zábava, niekoľkých ľudí pritlačili ku stene, a to celkom BEZDÔVODNE. Dievčatá ostali zatvorené na toaletách. Zo záberov však možno vyvodiť, že policajti sa naozaj nesprávali pod heslom POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ, ktorými sa tak radi oháňajú či už medzi verejnosťou prostredníctvom médií, alebo majú namaľované s hrdosťou na svojich autách. Ako tretí príklad policajnej brutality by som rád uviedol GORILIE PROTESTY, ktorých som sa sám zúčastnil. Samozrejme, bol som prítomný aj na akcii č. 6, ktorá sa odohrala 9.3.2012 a došlo k policajnej brutalite - stlčeniu obuškami niekoľkých občanov, naháňaniu dolu svahom, vyháňaniu spred budovy parlamentu, za každú cenu. Opätovne neprimerané použitie policajnej sily uniforiem voči bežným občanom. Čo to značí o pánoch v zelenom nie je ani potrebné písať. Všetci sme s tým uzrozumení, ale aby som nehádzal všetkých do jedného vreca, nájdu sa aj medzi uniformovanými násilníkmi výnimky J Na koniec, vážení, nedá mi necitovať slávny výrok: „Čosi je zhnitého v tom štáte“ našom! Nech už sa nachádzame kdekoľvek, policajná brutalita z roka na rok narastá. Otvorene, nepáči sa mi, kam celá naša spoločnosť speje, ale začínam sa, a oprávnene obávať, že možno ešte za môjho života sa dočkám policajného štátu, ktorý bude monitorovať každý presun, platbu či myšlienku svojich občanov a prídeme tak o slobodu nám Ústavou Slovenskej republiky danou (presnejšie Druhá hlava ÚSR, Prvý oddiel, čl. 12). Ďakujem.
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

BRATISLAVA

Nivy zatvoria. Pozrite si, kde vystúpite v Bratislave z autobusu

Novú stanicu chcú postaviť do troch rokov.

SVET

Zomrela dedička L'Oréalu, najbohatšia žena sveta

Zásluhy Liliane Bettencourtovej sa ocitli v tieni afér.


Už ste čítali?